Servicecontract

Uw toegangsbewijs tot professionele ondersteuning en software updates


Ondersteuning voor uw vereniging


Met het servicecontract verkrijgt u de laatste updates van het Bridge-It rekenprogramma en heeft u recht op ondersteuning door de helpdesk bij gebruik van Bridge-It en Bridgemate. Het servicecontract is het eerste jaar verplicht bij aanschaf van het Bridge-It rekenprogramma of bij aanschaf van Bridgemates waarbij Bridge-It wordt meegeleverd. Na het eerste jaar kunt u eventueel opzeggen.

Ondersteuning wordt geboden via de internetsite http://support.bridgemate.nl. Ook de updates kunnen van deze site gedownload worden door houders van het servicecontract.

Een servicecontract dient per licentiehouder apart aangeschaft te worden. De ondersteuning en updates vormen een integraal onderdeel van Bridge-It en Bridgemate en zijn derhalve onderworpen aan de bepalingen van de gebruiksrechtovereenkomst van deze producten.
Meerdere licentiehouders kunnen het servicecontract niet delen. Het is tevens uitdrukkelijk niet toegestaan om updates van Bridge-It verkregen met het servicecontract te laten gebruiken door andere licentiehouders zonder servicecontract.

Het servicecontract kost 110,- euro per jaar. Voor de tweede en verdere licenties is het servicecontract 65,- euro per jaar (bedragen inclusief btw). Het servicecontract wordt altijd afgesloten voor al uw licenties. Servicecontracten worden automatisch vernieuwd, tenzij u per aangetekend schrijven minimaal één maand van tevoren opzegt. Wanneer u het servicecontract later afsluit dan de aanschaf van uw licentie(s), wordt een vergoeding in rekening gebracht voor de verstreken periode waarin u geen houder van het servicecontract was. De vergoeding is evenredig met de tijdsperiode tussen aanschaf licentie en afsluiten servicecontract.

Het servicecontract wordt afgesloten bij aankoop van Bridge-It of Bridgemates met Bridge-It. U ontvangt bij levering van het pakket een overeenkomstformulier welke u invult om het servicecontract daadwerkelijk te laten activeren.

Terug naar de prijzen pagina