Privacybeleid

 

Privacybeleid

ONS STREVEN NAAR PRIVACY

Deze site wordt beheerd door Bridge Systems B.V. ("BSBV"). BSBV streeft ernaar om de vergaring, het gebruik en de openbaarmaking van persoonlijke gegevens te beheren.

UW TOESTEMMING

DOOR PERSOONLIJKE GEGEVENS NAAR ONS OF ONZE VERTEGENWOORDIGERS EN LEVERANCIERS TE VERZENDEN, GEEFT U ONS TOESTEMMING OM DEZE PERSOONLIJKE GEGEVENS TE VERGAREN, TE GEBRUIKEN EN OPENBAAR TE MAKEN ZOALS WORDT BESCHREVEN IN EN IN OVEREENSTEMMING MET DIT PRIVACYBELEID, EN ZOALS IS TOEGESTAAN OF WORDT VEREIST DOOR DE WET.

WIJZIGINGEN IN DIT PRIVACYBELEID

BSBV kan dit privacybeleid op gezette tijden wijzigen. Wijzigingen zijn van kracht wanneer een kennisgeving inzake deze wijziging wordt geplaatst op een site van BSBV. Controleer dit privacybeleid regelmatig op updates.

WAT ZIJN PERSOONLIJKE GEGEVENS?

"Persoonlijke gegevens" zijn persoonlijk herleidbare gegevens over een individu, zoals gedefinieerd door het van toepassing zijnde privacyrecht. Onder persoonlijke gegevens kunnen vallen uw adres, e-mailadres, gegevens over uw voorkeuren, kredietinformatie en facturen.

VERGARING EN GEBRUIK VAN PERSOONLIJKE GEGEVENS

Wij verzamelen en gebruiken uw persoonlijke gegevens voornamelijk om u de diensten te kunnen leveren waarom u heeft gevraagd. We verzamelen niet bewust persoonlijk herleidbare gegevens van personen jonger dan 13 jaar.

Naast de hierboven beschreven doeleinden kunnen wij persoonlijke gegevens voor de volgende doeleinden vergaren, gebruiken en/of openbaar maken:

a) teneinde inzicht te krijgen in en te reageren op vragen, uw behoeften en voorkeuren, websitebezoekers en andere personen, met inbegrip van correspondentie en het uitvoeren van onderzoek;

(b) teneinde wedstrijden en acties te organiseren, met inbegrip van het gebruik van namen van winnaars en bepaalde andere gegevens voor het opnemen van contact met, het aankondigen van en het promoten van de winnaars van de wedstrijd;

(c) teneinde nieuwsbrieven, persberichten, aanbiedingen en ander materiaal te verspreiden naar personen, via willekeurige formaten en media, met inbegrip van externe direct-maildiensten;

(d) teneinde diensten van ons en derden met wie wij een commerciële relatie hebben te ontwikkelen, uit te breiden, op de markt te brengen, te verkopen en te leveren, en personen over deze diensten te informeren;

(e) teneinde fouten, nalatigheid, contractbreuk, diefstal, fraude en andere onwettige activiteiten te detecteren, ons en derden hiertegen te beschermen en te kunnen voldoen aan audit-eisen;

(f) zoals toegestaan door, en teneinde te voldoen aan wetten of regelgevingen;

(g) ten behoeve van andere doeleinden waarvoor personen toestemming geven.

Behoudens juridische en contractuele eisen kunt u weigeren om toestemming te geven voor vergaring, gebruik of openbaarmaking van uw persoonlijke gegevens onzerzijds. U kunt uw toestemming daarnaast te allen tijde intrekken door ons met een redelijke opzegtermijn hiervan in kennis te stellen, behoudens juridische en contractuele eisen; intrekking van deze toestemming kan echter invloed hebben op de producten en diensten die wij aan u kunnen leveren.

OPENBAARMAKING

Wij kunnen uw persoonlijke gegevens delen met bepaalde externe partijen die namens ons dienstdoen als vertegenwoordigers, leveranciers of dienstverleners. Deze externe partijen krijgen deze gegevens uitsluitend voor zover dat noodzakelijk is in de gegeven omstandigheden, en deze gegevens mogen uitsluitend worden gebruikt voor het vastgestelde doeleinde. Wij gebruiken contractuele of andere middelen teneinde een vergelijkbaar beschermingsniveau te bieden voor persoonlijke gegevens die aan deze externe partijen openbaar worden gemaakt.

BEVEILIGING

Teneinde uw persoonlijke gegevens te beschermen tegen verlies, diefstal, toegang door onbevoegden, openbaarmaking, kopiëren, gebruik of wijziging, hebben wij zorggedragen voor fysieke, technologische en beheertechnische beveiligingsmaatregelen die passen bij de gevoeligheid van de persoonlijke gegevens. Daarnaast is de toegang beperkt en wordt er gebruikgemaakt van wachtwoorden en encryptie.

COOKIE-TECHNOLOGIE

Op onze site wordt gebruikgemaakt van cookie-technologie. Er worden geen persoonlijke gegevens gedestilleerd uit deze cookies.

TOEGANG EN VRAGEN

Indien u vragen heeft of gewoon wilt weten of wij persoonlijke gegevens van u hebben gearchiveerd, kunt u contact opnemen met een Privacy Compliance Officer via de onderstaande contactgegevens.

Bridge Systems B.V.
Postbus 21570
3001 AN, Rotterdam
Ter attentie van: Juridische afdeling
E-mail: infoantispam@ln.etamegdirb

Dit beleid is voor het laatst gewijzigd op 13 Juni 2018