Hulp op afstand

Ondersteuning door de helpdesk van Bridge Systems


Via deze pagina is het mogelijk een "hulp op afstand sessie" op te zetten met de helpdesk van Bridge Systems. Via deze sessie is de helpdesk in staat om mee
te kijken op uw scherm of om tijdelijk de controle over te nemen van uw computer.

Nadat u op 'Hulp op afstand opstarten' heeft geklikt (en daarmee akkoord gaat met op de gebruikerscondities) kunt u beginnen met het downloaden van het programma om de hulp op afstand verbinding tot stand te brengen. Nadat het downloaden voltooid is, dient u het verkregen programma op te starten. Het programma toont een computer ID welke u doorgeeft aan de helpdeskmedewerker. De Bridgemate helpdeskmedewerker zal vervolgens de hulp op afstand sessie opstarten.

Als u op enig moment de hulp op afstand sessie, om welke reden dan ook, wilt afbreken kunt u op de "Annuleren" knop drukken in het connectie scherm. De hulp op afstand sessie zal dan direct beëindigd worden en u heeft dan gelijk weer de volledige controle over uw pc.
 

  Hulp op afstand opstarten
 

Gebruikerscondities Bridge Systems hulp op afstand

Door het klikken op 'Hulp op afstand opstarten' accepteert u een sessie waarbij, vanaf afstand, een medewerker van Bridge Systems gedeeltelijke of volledige controle over uw computer zal hebben.

Hoewel de programmatuur waarmee de Bridge Systems hulp op afstand sessie opgestart kan worden met zorgvuldigheid is samengesteld, kan het voorkomen dat deze programmatuur - om welke reden dan ook - niet functioneert zoals beoogd. Hierbij kan niet worden uitgesloten dat schade ontstaat aan bijvoorbeeld programmatuur of data op uw computer. Bridge Systems BV is niet aansprakelijk voor eventuele schade in welke vorm dan ook die voortvloeit of verband houdt met het gebruik van de Bridge Systems hulp op afstand dienst.

Als u op enige wijze onzeker bent over de identiteit, technische kunde of anderzijds van de helpdesk medewerker die de hulp op afstand sessie gaat opstarten dan wel over de programmatuur zelf, klik dan niet op bovenstaande knop.