Disclaimer

Bridge Systems BV ontwikkelt vooruitstrevende soft- en hardwareproducten ten behoeve van club- en toernooibridge in Nederland en daarbuiten. Zij staat geregistreerd in het handelsregister onder nummer 24282975 te Rotterdam. Algemene Voorwaarden zijn gedeponeerd bij de Kamer van Koophandel te Rotterdam en hier te lezen. Alle aankopen die gedaan worden bij Bridge Systems zijn onderworpen aan deze algemene voorwaarden.

Bridgemate is een geregistreerd handelsmerk

Bridge Systems besteedt de uiterste zorg aan de inhoud en opmaak van haar website, maar neemt op geen enkele wijze verantwoordelijkheid voor onjuist of incompleet gepubliceerde gegevens. Bij twijfel kunt u contact opnemen met Bridge Systems. Elke op de website genoemde prijsinformatie kan aan verandering onderhevig zijn en kan door Bridge Systems zonder enig voorbehoud en zonder waarschuwing te allen tijde worden gewijzigd. Aan op deze site gepubliceerd materiaal kunnen op geen enkele wijze rechten worden ontleend.

Het auteursrecht van het materiaal dat op deze site gepubliceerd wordt, ligt bij Bridge Systems en/of haar leveranciers. Reproductie en/of publicatie van dit materiaal is niet toegestaan zonder uitdrukkelijke toestemming van Bridge Systems en/of haar leveranciers.